Dyddiadau Tymor

TYMOR 1AF 
07/09/21 – 22/10/21
01/11/21 – 17/12/21

2IL DYMOR 
05/01/22 – 18/02/22
28/02/22 – 07/04/22

3YDD TYMOR
25/04/22 – 27/05/22
06/06/22 – 22/07/22

Dyddiadau Tymor Cyngor Caerdydd

Ysgol Plasmawr
Heol Pentrebaen
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3PZ

Ffôn : 02920 405 499
Ffacs : 02920 405 496
post@ysgolplasmawr.cymru

Go to top