Dilynwch yr Ysgol ar drydar i dderbyn negeseuon a chyhoeddiadau pwysig, a chael blas ar weithgareddau a digwyddiadau yn yr ysgol @ysgolplasmawr.