Dehongli canlyniadau’r profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - canllaw animeiddiedig i rieni/gofalwyr;


http://learning.gov.wales/resources/browse-all/animated-explainer/?lang=cy