Ar hyn o bryd mae dau rôl wag ar gyfer rhiant-lywodraethwr ar y Corff Llywodraethu yn Ysgol Plasmawr. Hoffen eich gwahodd i ystyried gwasanaethu fel rhiant-lywodraethwr, mae rhagor o wybodaeth a ffurflen enwebu isod.

Llythyr
Pwy all wasanaethu fel Llywodraethwr
Ffurflen Enwebu