Ar hyn o bryd mae dau rôl wag ar gyfer rhiant-lywodraethwr ar y Corff Llywodraethu yn Ysgol Plasmawr. Hoffen eich gwahodd i ystyried gwasanaethu fel rhiant-lywodraethwr, mae rhagor o wybodaeth a ffurflen enwebu isod.

Llythyr
Pwy all wasanaethu fel Llywodraethwr
Ffurflen Enwebu


Dyddiadau Tymor

Tymor yr Hydref 2018-19:
Llun Medi 4 - Gwener Rhagfyr 21
Hanner Tymor:- 29/10/18 - 02/11/18

Tymor y Gwanwyn 2018-19:
Llun Ionawr 7 - Gwener Ebrill 12
Hanner Tymor:- 25/02/19 - 01/03/19

Tymor yr Haf 2018-19:
Llun Ebrill 29 - Llun Gorffennaf 22
Hanner Tymor:- 27/05/19 - 31/05/19

Dyddiadau Tymor Cyngor Caerdydd

Ysgol Plasmawr
Heol Pentrebaen
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3PZ

Ffôn : 02920 405 499
Ffacs : 02920 405 496
post@ysgolplasmawr.cymru

Go to top