NOSWEITHIAU RHIENI / PARENTS EVENINGS

Blwyddyn 13 / Year 13      05/12/19
Blwyddyn 12 / Year 12      06/02/20
Blwyddyn 11 / Year 11      10/10/19
Blwyddyn 10 / Year 10      27/02/20
Blwyddyn 9 / Year 9           02/04/20
Blwyddyn 8 / Year 8           28/11/19
Blwyddyn 7 / Year 7           16/01/20

NOSWEITHIAU AGORED I RIENI / OPEN EVENINGS FOR PARENTS

Blwyddyn 13 / Year 13      12/09/19
(Noson UCAS + TP / UCAS Evening & TPs)

Blwyddyn 12 / Year 12      12/09/19
(Cwricwlwm CA5 + TP / Key Stage 5 Curriculum & TPs)

Blwyddyn 10/Year 10     19/09/19
(Cwricwlwm CA4/ Key Stage 4 Curriculum)

Noson Gynnydd a Lles (Tiwtoriaid Personol 7-10) / Year 7-10 Progress and Wellbeing (Personal Tutors)  22/10/19

Blwyddyn 11 / Year 11      14/11/19
(Noson Agored CA5 / KS5 Open Evening)

Blwyddyn 9 / Year 9           05/03/20
(Noson Agored CA4 / KS4 Open Evening)

Blwyddyn 6 / Year 6           17/10/19
(Noson Agored / Open Evening)

Blwyddyn 6 / Year 6           25/06/20
(Noson Agored / Open Evening)

HYFFORDDIANT MEWN SWYDD IN-SERVICE TRAINING

02/09/2019
09/12/2019
14/02/2020
03/04/2020
10/06/2020