Mae’r dogfen yma yn cynnwys manylion bras am y teithiau preswyl arfaethedig a gynigir yn ystod y flynyddoedd academaidd 2020-22. Anelir cynnig amrywiaeth o brofiadau teithiau i’n dysgwyr sy’n ystyried egwyddorion o gyfle cyfartal, gwerth addysgiadol a gofal am yr amgylchedd. Rwy’n ddiolchgar iawn i staff yr ysgol sydd yn barod i arwain teithiau preswyl mewn cyfnod lle mae teithiau i ddisgyblion yn genedlaethol yn mynd yn fwy prin.Mae’r tabl isod yn cynnwys manylion bras am y teithiau preswyl arfaethedig a gynigir yn ystod y flynyddoedd academaidd 2020-22. Anelir cynnig amrywiaeth o brofiadau teithiau i’n dysgwyr sy’n ystyried egwyddorion o gyfle cyfartal, gwerth addysgiadol a gofal am yr amgylchedd. Rwy’n ddiolchgar iawn i staff yr ysgol sydd yn barod i arwain teithiau preswyl mewn cyfnod lle mae teithiau i ddisgyblion yn genedlaethol yn mynd yn fwy prin.