Adnoddau Darllen ar gyfer disgyblion

Adnoddau Digidol ar gyfer disgyblion

Prosbectws - Gofynion Statudol 2023-24

Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2021-2022

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2020-2021

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2019-2020

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2018-2019

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2017-2018

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2016-2017

Profion Cenedlaethol

Canllaw i'r system taliadau prydau ysgol

Ffurflen Hawlio Prydau Ysgol am Ddim

Cynllun Gwariant 2016-2017

 

Polisiau

Diogelu Data 05/2018

Amddiffyn Plant 06/2019

Rhyddid Gwybodaeth 01/2022

Gweithdrefnau Cwyno 06/2019

Gwrth Fwlian 06/2019

Rhestr Polisiau a Dogfennau Statudol
Gweler yn y ddogfen y rhestr llawn o bolisiau a dogfennau statudol ac anstatudol sydd gennym yn yr Ysgol. Maent yn cael eu diweddaru a'u cymeradwyo gan y Llywodraethwyr (lle bo'r angen) ar gylch tair mlynedd neu yn gynharach fel bo'r angen. Os hoffech weld copi o bolisi neu ddogfen, cysylltwch gyda'r Brif Swyddfa gall gyfeirio eich ymholiad.