Prosbectws - Gofynion Statudol 2018-19

Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2017-2018

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2016-2017

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2015-2016

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2014-2015

Profion Cenedlaethol

Canllaw i'r system taliadau prydau ysgol

Ffurflen Hawlio Prydau Ysgol am Ddim

Cynllun Gwariant 2016-2017

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2013-2014 

Polisiau
Diogelu Data 05/2018

Rhyddid Gwybodaeth 05/2018

Gweithdrefnau Cwyno 06/2019