Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Blwyddyn 11 sydd wedi perfformio’n wych yn eu harholiadau TGAU a BTEC eleni. Mae’r perfformiad yn cymharu’n ffafriol â pherfformiad arbennig y ddwy flynedd flaenorol.
L1 (% 5 A* - G): 99.4%
L2 (% 5 A* - C): 82.6%
L2+ (% 5 A* - C gan gynnwys Iaith a Maths): 68.9%
Perfformiad Y Gymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth dros 70% A* - C.
Diolch i’r holl staff sydd wedi gweithio’n ddi-flino i roi pob cyfle i’r disgyblion lwyddo yn eu arholiadau TGAU a BTEC.
Mae gan bob unigolyn stori, ac er nad ydym am fanylu’n ormodol, hoffwn longyfarch y disgyblion canlynol am berfformiad eithriadol yn ennill 15 cymhwyster gradd A*:
Carys Bill, Elinor Hughes a Elin Preest.
Mae’r disgyblion canlynol wedi perfformio yn wych ac wedi ennill dros 10 A*:
Gwen Williams (14 A*), Gwenllian Evans (12A*), Daniel Clarke (11A*) a Nia Davies (10A*).
Mae’n hyfryd nodi bod y disgyblion yma yn cynrychioli pob un o’r ysgolion cynradd sydd yn rhan o glwstwr Ysgol Plasmawr.
Gyda balchder yr ydym yn llongyfarch y 25% o’r flwyddyn a enillodd 5 neu fwy o raddau A*- A.

John Hayes
Pennaeth

Dyddiadau Tymor

Tymor y Gwanwyn 2017-18:
Llun Ionawr 8 - Iau Mawrth 29
Hanner Tymor:- 19/02/18 - 23/02/18

Tymor yr Haf 2017-18:
Llun Ebrill 16 - Mawrth Gorffenaf 24
Hanner Tymor:- 28/05/18 - 01/06/18

Tymor yr Hydref 2018-19:
Llun Medi 4 - Gwener Rhagfyr 21
Hanner Tymor:- 29/10/18 - 02/11/18

Dyddiadau Tymor Cyngor Caerdydd

Go to top