Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Blwyddyn 11 sydd wedi perfformio’n wych yn eu harholiadau TGAU a BTEC eleni. Er iddi fod yn flwyddyn heriol ar sawl cyfrif mae’r perfformiad eleni gyda’r gorau yn hanes yr ysgol.

Diolch i’r holl staff sydd wedi gweithio’n ddi-flino i roi pob cyfle i’r disgyblion lwyddo yn eu arholiadau TGAU a BTEC.

Mae gan bob unigolyn ei stori ei hun ac mae sawl disgybl wedi gorfod gorchfygu salwch ac anhawsterau eraill er mwyn medru sefyll yr arholiadau, da iawn chi. Hoffwn longyfarch pob disgybl ym mhlwyddyn 11 beth bynnag eu graddau a dymuno’n dda i bob un ar gyfer y bennod nesaf cyffrous yn eu bywydau.

Mae’r disgyblion canlynol wedi perfformio yn eithriadol ac wedi ennill 9 neu fwy gradd A*: Anellie Beare, Eleri Davies, Rachel Davies, Catrin John, Cadi Jones, Twm Richards, Steffan Rowlands, Rebecca Saunders, Rhiannon Spannaus, Elin Williams.

Gyda balchder yr ydym hefyd yn llongyfarch y 30% o’r flwyddyn a enillodd 5 neu fwy o raddau A*- A, a’r 87% o’r flwyddyn sydd wedi ennill 5 neu fwy o gymhwysterau A* - C. Da iawn bawb

Dyddiadau Tymor

Tymor yr Hydref 2018-19:
Llun Medi 4 - Gwener Rhagfyr 21
Hanner Tymor:- 29/10/18 - 02/11/18

Tymor y Gwanwyn 2018-19:
Llun Ionawr 7 - Gwener Ebrill 12
Hanner Tymor:- 25/02/19 - 01/03/19

Tymor yr Haf 2018-19:
Llun Ebrill 29 - Llun Gorffennaf 22
Hanner Tymor:- 27/05/19 - 31/05/19

Dyddiadau Tymor Cyngor Caerdydd

Go to top