Bu farw Elin Boyle yn annisgwyl ar Ddydd Sul 17eg o Fawrth 2019.

Yn wraig gariadus i Jon, Mam ofalgar i Caitlin, merch annwyl i Lynwen a’r diweddar Colin, chwaer arbennig i Anwen, Anti balch, a ffrind ffyddlon i nifer.

Angladd gyhoeddus i’w chynnal am 10 y bore ar Ddydd Sadwrn, 6ed Ebrill, 2019 yng Nghapel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd, CF10 1AJ ac i ddilyn i’r teulu yn unig yn Amlosgfa Thornhill.

Blodau teulu yn unig, rhoddion os dymunir i ‘Mind’ Caerdydd drwy https://uk.virginmoneygiving.com/SomeoneSpecial/ElinBoyle

Unrhyw ymholiadau drwy Drefnwyr Angladdau Coles, 2-4 Heathwood Road, Caerdydd, CF14 4XE (02920 093388) www.colesfuneraldirectors.co.uk