Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 11 sydd wedi perfformio’n arbennig o dda yn eu harholiadau TGAU a BTEC eleni er iddi fod yn flwyddyn heriol ar sawl cyfrif.

Diolch i’r holl staff sydd wedi gweithio’n ddi-flino i roi pob cyfle i’r disgyblion lwyddo yn eu arholiadau TGAU a BTEC.

Mae gan bob unigolyn ei stori ei hun ac mae sawl disgybl wedi gorfod gorchfygu salwch, colled ac anhawsterau eraill er mwyn medru sefyll yr arholiadau, da iawn chi.  Hoffwn longyfarch pob disgybl ym mhlwyddyn 11 beth bynnag eu graddau a dymuno’n dda i bob un ar gyfer y bennod nesaf cyffrous yn eu bywydau.

Mae’r disgyblion canlynol wedi perfformio yn eithriadol ac wedi ennill 9 neu fwy gradd A*:  Millie-Mae Adams, Beca Davies, Sophie Davies, Beca Evans, Greta Evans, Manon Hammond, Daniel Howes, Ffion Humphreys, Megan Jones, Ioan Llywelyn, Heledd Powell, Rhianydd Preest, Manon Roberts a Ffion Thompson.

Mae 30% o holl raddau yr ysgol yn A* - A; 60% o’r holl raddau yn A* - B a 81% or holl raddau yn A* - C.  Da iawn bawb.

Mae’r mesur ‘Sgôr Cap 9’ yn cyfrif cymedr y 9 gradd TGAU orau i bob disgybl yn y flwyddyn.  Mae’r 9 sgor yn cynnwys y gradd orau ar gyfer Llythrennedd, Rhifedd a Gwyddoniaeth ac am 6 pwnc arall.  
Y Sgôr Cap 9 ar gyfer y flwyddyn gyfan yw:  394.

John Hayes

Pennaeth