Rydyn ni'n codi arian i brynu desg gymysgu sain a meicroffonau ar gyfer ein cyngherddau, cynyrchiadau drama, eisteddfodau, cyfarfodydd ysgol a mwy! Byddai bod yn berchen ar yr offer hwn yn arbed y £2,500 a mwy rydym yn ei dalu bob tro y mae angen i ni logi desg sain - yn ogystal â chostau llogi'r technegwyr sain perthnasol. Byddwn hefyd yn defnyddio'r ddesg i ddysgu sgiliau cymysgu sain i'n disgyblion (er enghraifft, fel rhan o'n cyrsiau cerddoriaeth a drama). Bydd yn wych eu cael i gymysgu'r sain ar gyfer ein digwyddiadau! Dewch i ni anelu at gael ein desg sain ein hunain yn barod ar gyfer cynhyrchiad gwanwyn 2020 o Billy Elliot! Bydd ein plant yn swnio'n wych ar y llwyfan! Bydd cymuned gyfan yr ysgol yn elwa o'r buddsoddiad hwn - a bydd yn ein helpu i godi arian i Blasmawr trwy fod â’r offer sydd ei angen arnom i ddenu rhagor o bobl i logi ein neuadd ar gyfer eu digwyddiadau. Cyfrannwch drwy ein tudalen gofundme, yma: https://tinyurl.com/y4ndm5ao

A diolch ymlaen llaw am eich cyfraniad i'r achos. Mae'n golygu cymaint i ni!

Tim CRASP