Annwyl riant / warcheidwad

Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams heddiw am ddyddiad ail-agor Ysgolion Cymru, fe fyddwn yn ystyried yn ofalus oblygiadau ei phenderfyniad ar yr ysgol wrth gynllunio ar gyfer ail agor ar Fehefin 29ain.  Fe fydd Llywodraeth Cymru ac Awdurdod Caerdydd yn paratoi canllawiau clir ar gyfer Ysgolion dros y dyddiau nesaf ac fe fyddwn yn glynu wrth eu hargymellion wrth baratoi.  Fy mhrif flaenoriaeth wrth gynllunio ar gyfer ail-agor fydd Iechyd a lles ein disgyblion a’n staff.  Fe fyddaf yn ysgrifennu atoch gyda mwy o fanylion am ein cynllun ail-agor yn ystod yr wythnosau nesaf.

John Hayes

Pennaeth