ALMAENEG - GERMAN

BWYD A MAETH - FOOD AND NUTRITION 

CHWARAEON - SPORT 

CYFRIFIADUREG - COMPUTING 

FFOTOGRAFFIAETH - PHOTOGRAPHY 

GOFAL PLANT - CHILD CARE

GWLEIDYDDIAETH - POLITICS

GWYDDOR FEDDYGOL - MEDICAL SCIENCES 

TROSEDDEG - CRIMINOLOGY 

TWRISITAETH - TOURISM