Mae unrhyw swydd gwag yn Ysgol Plasmawr yn cael eu hysbysebu ar www.eteach.com

Any job vacancies at Ysgol Plasmawr are advertised on www.eteach.com