Trydar / Twitter

Dyddiadau Tymor 22-23

TYMOR 1AF 
05/09/22 – 28/10/22
07/11/22 – 23/12/22

2IL DYMOR 
09/01/23 – 17/02/23
27/02/23 – 31/03/23

3YDD TYMOR
17/04/23 – 26/05/23
05/06/23 – 24/07/23

Dyddiadau Tymor Cyngor Caerdydd

Ysgol Plasmawr
Heol Pentrebaen
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3PZ

Ffôn : 02920 405 498
Ffacs : 02920 405 496
post@ysgolplasmawr.cymru

Go to top