Trydar / Twitter

Dyddiadau Tymor 23-24

TYMOR 1AF 
04/09/23 – 27/10/23
06/11/23 – 22/12/23

2IL DYMOR 
08/01/24 – 09/02/24
19/02/24 – 22/03/24

3YDD TYMOR
08/04/24 – 24/05/24
03/06/24 – 22/07/24

Dyddiadau Tymor Cyngor Caerdydd

Diwrnodau HMS:

Dydd Llun20/11/23
Dydd Gwener09/02/24
Dydd Gwener21/06/24
Dydd Llun22/07/24

Ysgol Plasmawr
Heol Pentrebaen
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3PZ

Ffôn : 02920 405 499
Ffacs : 02920 405 496
post@ysgolplasmawr.cymru

Go to top