Trydar / Twitter

Dyddiadau Tymor

TYMOR 1AF 
01/09/20 – 23/10/20
02/11/20 – 18/12/20

2IL DYMOR 
04/01/21 – 12/02/21
22/02/20 – 26/03/21

3YDD TYMOR
12/04/21 – 28/05/21
07/06/21 – 20/07/21

Dyddiadau Tymor Cyngor Caerdydd

Ysgol Plasmawr
Heol Pentrebaen
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3PZ

Ffôn : 02920 405 499
Ffacs : 02920 405 496
post@ysgolplasmawr.cymru

Go to top