Mae pob disgybl wedi cael cyfrif (fel arfer Enw.CyfenwBlwyddynDechrau ee Joe.Bloggs19) a chyfeiriad e-bost (Joe.Bloggs19@ ysgolplasmawr.cymru) ac maen nhw wedi gosod eu cyfrineiriau i'r cyfrifon hyn, dyma'r cyfrinair maen nhw'n ei ddefnyddio i fewngofnodi i'r cyfrifiaduron yn yr ysgol.
Yr un cyfrif a chyfrinair hwn (Joe.Bloggs19) yw'r hyn a ddefnyddir i fewngofnodi i Edulink a Moodle .

I fewngofnodi i'w cyfrifon e-bost bydd angen iddynt mynd yma ac ychwanegu @ysgolplasmawr.cymru a dal i ddefnyddio'r un cyfrinair.
Dim ond ar y rhwydwaith ysgol y gellir newid y cyfrinair yma, os oes gwir angen ei newid, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost sy'n cyfateb i'r hyn sydd gennym ar ein system.

Hwb
Mae manylion Hwb wedi'u hanfon i'w e-bost, os ydynt yn mewngofnodi i'w e-bost ysgol ac yn chwilio am 'Manylion Hwb' dylent ddod o hyd iddynt, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r ffolder o bethau sydd wedi'i dileu! Os na allwch ddod o hyd iddynt, cysylltwch â'r ysgol fel yr uchod.