Archebu e-dalebau

Gallwch archebu e-dalebau oddi wrth CRASP er mwyn siopa yn Tesco, Morrisons, Sainsbury’s ac M&S

Gallwch wneud archeb i dderbyn e-dalebau yn fisol, neu brynu yn achlysurol

Bydd CRASP yn derbyn cyfraniad o tua 4%, heb unrhyw gost ychwanegol i chi

Anfonir e-dalebau at eich e-bost, gyda chod bar i’w sganio yn y siop

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Lisa Evans: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Nôl i Cymdeithas Rieni a Staff Plasmawr