GWISG YR YSGOL I FERCHED A BECHGYN CYFNOD ALLWEDDOL 4

Crys Polo melyn golau neu farŵn gyda bathodyn yr ysgol


Siwmper ddu (Gwddf ’V’) gyda bathodyn yr ysgol


Trowsus ddu neu sgert swyddogol yr ysgol
(Dim trowsus byr na jîns du)


Sanau du neu deits trwchus du
(heb batrwm)


Sgidiau du gyda sawdl gall
(Dim “boots“)


Caniateir trainers amser egwyl ac amser cinio pan fo’r disgybl y tu allan i adeilad yr ysgol yn unig

Siaced neu gôt dywyll


Ni ddylai’r disgyblion wisgo gemwaith i’r ysgol o gwbl, heblaw am oriawr

Nid ydym yn caniatau gwisgo plaster dros glustdlysau chwaith

Ni ddylai’r disgyblion wisgo colur na phaent ewinedd i’r ysgol


Dylai gwallt fod o un lliw naturiol


Gallwch brynu’r wisg o ‘YC Sports’ ar Crwys Road neu ‘Joyell’ ym mhentref Eglwys Newydd