Gweler gwybodaeth am Parentpay ein system talu ar-lein a'r system arlwyo heb arian biometrig isod.

System Arlwyo Fiometrig

Gwybodaeth am Caniatâd Fiometrig (Saesneg)

Ffurflen Caniatâd Fiometrig

Cyflwyniad i ParentPay