Llythyr am y profion

Llyfryn Gwybodaeth am y profion

Deunyddiau Sampl :

Sampl Prawf Ddarllen Cymraeg

Sampl Prawf Ddarllen Saesneg

Rhifedd: 

Blwyddyn 7 Rhesymu

Blwyddyn 7 Deunyddiau Rhesymu

Blwyddyn 7 Gweithdrefnol

Blwyddyn 8 Rhesymu

Blwyddyn 8 Deunyddiau Rhesymu

Blwyddyn 8 Gweithdrefnol

Blwyddyn 9 Rhesymu

Blwyddyn 9 Deunyddiau Rhesymu

Blwyddyn 9 Gweithdrefnol

 

Dehongli Canlyniadau'r Profion Cenedlaethol